Workshop verwaarden van afval in eigen bedrijf|Delft 29-10-2015

Steeds meer organisaties vinden het belangrijk om op een verantwoorde wijze met hun afval om te gaan. Zo wordt afval vaker gescheiden ingezameld, zodat recycling kan plaatsvinden. Op zichzelf belangrijk en nuttig. Toch biedt inzicht in uw afvalstromen en een goede afvalbeheersing veel meer kansen. Inzicht in afval maakt het namelijk mogelijk om slimmer met grondstoffen om te gaan en minder te verspillen. Daarmee kan een belangrijke stap worden gezet richting de circulaire economie.
Lees Verder