Seminar Hybride Bankieren | Working Paper 18 juni 2015

HYBRIDE  BANKIEREN
Verslag van een onderzoeksproject naar betalen met meer dan geld alleen (Working Paper)

Nijmegen School of Management
Radboud Universiteit Nijmegen – Nederland
Voorjaar 2015
Jan Jonker (red) Met bijdragen van Moniek van Daal, Tim von der Fuhr, Stefanie Hesseling, Sjoerd Janssen, Chriss van Pul, Jos Reinhoudt en Patrick Schaap

Inleiding

De zoektocht naar een nieuwe, duurzame en veerkrachtige economie vraagt om een kritische beschouwing van de rol en de waarde van transacties en van geld. Daarbij willen we niet opnieuw de discussie over complementair geld of de mogelijke rol van cryptocurrencies aanzwengelen. We zoeken het dicht bij huis: kunnen we een systeem bedenken waarbinnen we tegelijkertijd kunnen betalen met tijd, afval en, als het echt nodig is, met gewoon geld? En wat betekent dat dan? Dit Working Paper doet verslag van de eerste twee fasen van een verkennend onderzoek naar het ontwikkelen van een waardengedreven transactiesysteem waarbij gebruik gemaakt kan worden van meerdere waarden – naast en na elkaar. In de loop van het onderzoek is dit gelabeld als Hybride Bankieren. Het paper begint met een korte toelichting op de achtergronden van dit onderzoek. Daarna wordt ingezoomd op de opbouw van een systeem van Hybride Bankieren. Vervolgens komen de verschillende onderzoeken aan de orde. Het paper sluit af met een aantal voorlopige conclusies op weg naar de volgende onderzoeksfase.


Download en lees het hele artikel:


Klik hier voor het Programma of achtergrondinformatie van het seminar