Westerpoort Werkt: Nieuwe Business Modellen | 4 mei 2015

Kern van een business model is de logica van de waardecreatie te laten zien. Die logica is gebaseerd op een transactie, nu, vandaag of ergens in de tijd… Centraal idee achter Nieuwe Business Modellen is dat aan waardecreatie richting gegeven wordt op basis van co-creatie. Co-creatie is een vorm van samenwerken waarbij mensen vanuit gedeelde waarden (en vertrouwen) met elkaar aan de slag gaan. Daarbij gelden drie principes: meervoudig, gedeeld en collectief.
Kijk naar: Westerpoort Werkt: Nieuwe Business Modellen