Weconomy

WOORD VOORAF

‘Ter aansporing ende vermaeck.’

Iedere week ontvang ik vele e-mails van mensen die het roer om willen gooien
en willen werken aan een duurzamere samenleving. Sommigen in of naast hun
huidige baan, anderen bieden spontaan hulp aan en willen stoppen met een baan
die niet inspireert of bijdraagt aan onduurzaamheid. Velen vragen zich echter af
hoe ze kunnen bijdragen. Ze voelen aan dat de huidige manier van consumeren
en verspillen niet vol te houden is en voelen ook dat de manier van samenwerken
aan een duurzamere samenleving een andere zal zijn. Meer met anderen, samen,
meer delen, met meer onderling vertrouwen en op basis van nieuwe ideeën. Voor al
die mensen die voelen dat er een nieuwe tijd aan komt, maar die nog zoeken naar
handvatten en meer houvast, is dit boek een inspiratiebron.
Het boek verhaalt over het gezamenlijk bouwen van een circulaire economie op
basis van duurzame energie. Willen we de aarde leefbaar houden voor onszelf en
voor volgende generaties, dan is een radicale omslag nodig naar zo’n economie
en zullen we goede voorbeelden en aanstormende nuttige innovaties snel moeten
implementeren en opschalen. Dat vereist mensen met kennis en lef, die doorgaan
waar anderen ophouden. Mensen die er lol aan beleven alle beren van de weg te
tikken en die hun omgeving meesleuren in hun enthousiasme. Mensen die effec-
tieve teams om zich heen verzamelen en zich niet laten inkapselen in verstarrende
bureaucratieën of praatclubjes. Mensen die niet wachten op de overheid of een
subsidie, maar gewoon aan de slag gaan en slim manoeuvreren.
Zulke mensen en snelle actie zijn hard nodig, want de aarde nadert allerlei kritische
grenzen. Dat maakt dat we grondstoffen in de economie moeten houden, in plaats
van ze te verbranden of weg te gooien op een afvalberg. De circulaire economie
wordt noodzaak en hoe eerder we leren grondstoffen zo goed en vaak mogelijk te
gebruiken, hoe beter. Wij kunnen nu nog een aantal vervelende omslagen voorko-
men, als we nu samen aan de slag gaan. En wat let ons?
Samenwerken aan een leefbare samenleving geeft energie en voldoening. Samen
bereik je vaak meer dan alleen en we hebben heel veel mensen nodig die de goede
kant op duwen, om de omslag naar een duurzame samenleving te maken. Leiders
die het heft in handen nemen en heel veel mensen die snappen hoe je beweging
creëert en oplossingen op papier omzet in concrete actie en resultaten. Dit boek laat
zien hoe je projecten anders kunt organiseren en verder kunt reiken dan je dacht.
Laat u inspireren door dit boek en haak aan bij de weconomy!

Marjan Minnesma
Directeur Stichting Urgenda