Tijdschrift Milieu, april Het roer moet radicaal om

Download pdf


Duurzaamheid doen we er in de dagelijkse praktijk veelal maar
een beetje bij. Maar er gloort hoop. Recent onderzoek toont een
snelle opmars aan van business-modellen waarin duurzaamheid is
verankerd. Komt er een nieuw tijdperk van verandering?

Onze maatschappij bestaat uit een netwerk
van grotere en kleinere transacties. Mensen
gaan dergelijke transacties aan, omdat
dat leidt tot waardecreatie. ‘Ik kan wat jij
niet kan, maar jij hebt wat ik graag wil
gebruiken’. De manier waarop we veel
van die transacties vormgeven, noemen
we business-modellen.

Lees meer