Seminar Business Modellen voor de Circulaire Economie ( BMCE)

Hoe staat het nu echt met de circulaire economie in Nederland?     Inschrijven
Wat doen bedrijven?
Wat zijn de succesvolle business cases?
De circulaire economie is ‘hot’. Maar ondanks veel ronkende woorden en mooie beloften is er nog vrij weinig bekend over de praktijk van de circulaire economie in Nederland. Op 6 oktober 2016 zullen de resultaten van het regionale onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) gepresenteerd zullen worden. Dit zal gebeuren in Arnhem op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW).
Dit is het tot nu toe grootste onderzoek in Nederland en wellicht ook van Europa naar de praktijk van de circulaire economie bij bedrijven. Het onderzoek heeft in het voorjaar van 2016 plaatsgevonden en is een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen School of Management).
Het onderzoek geeft inzicht in hoe bedrijven in de praktijk van alledag omgaan met de circulaire economie. Weten we wel wat de circulaire economie betekent? Wat gebeurt er nu echt? En wat kunnen we leren over business- en verdienmodellen?
Ruim 500 organisaties, initiatieven en personen in de twee provincies vulden de enquete in. Vervolgens zijn bijna 50 van hen geïnterviewd. Uit het onderzoek komen acht sprekende casussen naar voren waarin het organiseren van de circulaire economie echt zichtbaar wordt.


U maakt op zes oktober kennis met de bouwstenen waar het bij een circulaire economie om gaat:

(1) het sluiten van kringlopen
(2) en streven naar meervoudige waardecreatie
(3) het kiezen van een passende strategie
(4) het vormgeven van een organisatie die daar bij past
(5) het ontwikkelen van verdienmodellen.


U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het seminar BMCE.
Gelet op de geringe entreekosten wordt een non-restitutie beleid gehanteerd.
Dit betekent dat bij no-show u uw inschrijfgeld niet kunt reclameren. Als u onverhoopt verhinderd bent geef dan u plaats aan een ander (collega, baas, buurman, student of NGO) en laat ons dat dan even weten.
Vanwege de te verwachten grote belangstelling voor dit seminar adviseren wij u tijdig aan te melden en niet tot de laatste week of dag te wachten. U riskeert dan geen plaats meer te hebben. Voor  inhoudelijke correspondentie over het seminar BMCE gelieve het navolgende mailadres te gebruiken: onderzoek@nieuwebusinessmodellen.nl. Om het seminar toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijke groep geïnteresseerden worden gewerkt met een zo laag mogelijke kostendekkende toegangsprijs.
Personen die hebben meegewerkt aan het onderzoek krijgen een forse reductie op de toegangsprijs. De kortingscode wordt hen toegestuurd.
Studenten HBO en Universiteit betalen alleen de inschrijfkosten, op vertoon van hun studentenkaart van de desbetreffende instelling.

TOEGANGSPRIJZEN

€ 95,– vol tarief (incl. 21% BTW)
€ 45,– gereduceerd tarief voor mensen die hebben deelgenomen aan de enquête
€ 10,– studenten tarief op vertoon studentenkaart bij de toegang.                                   Inschrijven


PROGRAMMA (o.v.)

Na woorden van welkom volgt een key-note over de achtergronden van de circulaire economie en de opzet en uitvoering van het regionale onderzoek. Hierna worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd aan de hand van vijf korte presentaties. Het seminar wordt afgesloten met een korte terugblik en een verassende vooruitblik.

13.30 – 14.00 u.: Inloop en registratie
14.00 – 14.05 u.: Woord van Welkom door dagvoorzitter Hans Stegeman, hoofdeconoom Nederland Rabobank
14.05 – 14.15 u.: Welkom door Michiel Scheffer, gedeputeerde Provincie Gelderland
14.15 – 14.25 u.: Welkom door Koen Eising en Dominique Hermans (Alliander)
14.25 – 14.45 u.: Key-note over het waarom van BMCE’s en de opzet en resultaten van het pilot onderzoek, Prof. dr. Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen
14.45 – 15.15 u.: Organiseren van kringlopen: Ivo Kothman (Team BMCE) & Geanne van Arkel (Interface)
Verdienmodellen: Tara Janssen (Team BMCE) & Gerben Bijker (Roof2Roof)

15.15 – 15.45 u.: PAUZE

15.45 – 16.15 u.: Waardecreatie Ivo Kothman (Team BMC) & Birgitta Kramer (Vitens)
Strategie Tara Janssen (Team BMCE) & Frans van den Boorn (ENGIE)
16.15 – 17.00 u.: Synthese.
CIRCLES en andere zaken. Hoe deze uitkomsten te verbinden met de regionale economie:
Chris Lorist (VNO NCW)
Wat leren we van dit onderzoek en deze middag. Jan Jonker
Op naar een landelijk onderzoek BMCE. Hans Stegeman en Jan Jonker.

                   Dankwoorden en wel thuis. Hans Stegeman en Jan Jonker

17.00 – 18.00 u.: Napraten en netwerkborrel