Programma 13 november

VOORWOORD
Als jongen zwierf ik veel door de natuur. Ik zag akkers, weilanden, bossen, dieren, planten, paddenstoelen en noem maar op. Ik zag mensen ploeteren om de natuur naar hun hand te zetten en grote infrastructurele werken te bouwen. En hoewel ik toen echte geitenwollen sokken droeg, zag ik al snel dat de natuur maar één doel heeft: het vernietigen van de mens en al zijn werken. We prutsen met zijn allen wat af om het gewas op de akkers te beschermen tegen onkruid, om te voorkomen dat dieren onze auto’s beschadigen of om roofdieren te beletten onze kippen van het erf te graaien. Houd je je huis niet strak in de verf, dan zorgen weer en wind wel voor verval.
Waarschijnlijk doet deze inleiding op zijn minst uw wenkbrauwen fronsen of vraagt u zich af: ‘ben ik wel op het goede symposium’? Ik kan u gerust stellen, de inleiding zet de wereld op zijn kop. We staan op dit moment voor tal van maatschappelijke vraagstukken, zowel economisch, ecologisch als sociaal gezien. Ze roepen veel emoties op en trekken hun wissels op toekomstige generaties. Aan ons de taak om adequate oplossingen te vinden. Hoe dan? Dat hoort u vandaag op dit symposium over nieuwe business modellen (NBMs) en samen werken aan meervoudige waardecreatie. Dit symposium en het gelijknamige boek is tot stand gekomen via crowdthinking. Meer dan 30 mensen hebben eraan bijgedragen en daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Hieraan vooraf gingen vier jaar aan ‘ontdekkend’ onderzoek, waar alles bij elkaar vele tientallen mensen aan hebben bijgedragen.
Vandaag hebben het over nieuwe economische realiteiten, over opnieuw leren organiseren in tijden van transitie. Om iedereen op deze aarde een kans te bieden op welvaart en welzijn, nu en in de toekomst. Daarvoor is een systeemverandering nodig met een andere configuratie van actoren en transactiemiddelen. Dit symposium biedt wetenschappelijke en pragmatische bijdragen over wat van waarde is en hoe wij deze waarden met duurzaam denken en doen overeind kunnen houden. Naast theoretische kaders krijgt u principes en bouwstenen voor NBMs aangereikt. Geslaagde voorbeelden passeren de revue en ook waarom iets wel of niet werkt. Collectief organiseren en meervoudige waardecreatie staan hierin centraal. We gaan in op tal van mooie NBM-initiatieven via lezingen, workshops en debat. Ik zou zeggen: grijp uw kans! Aan het einde krijgt u het boek Nieuwe Business Modellen, Samen Werken aan Waardecreatie boordevol handreikingen om direct aan de slag te gaan, mee naar huis. En neemt u indrukken mee van een inspirerende en plezierige dag, waarin u veel ideeën en relaties opdeed. Dat wens ik u van harte toe.
Gerard Berendsen, voorzitter Stichting OCF2.0

Welkom
Van harte welkom op dit symposium over Nieuwe Business Modellen in de Domkerk in Utrecht op donderdag 13 november 2014. Een symposium, na vier jaar hard werken, de betrokkenheid van vele tientallen personen, een geweldig schrijversteam, editors, ontwerpers en al het andere dat komt kijken bij het ‘van scratch af’ bedenken, onderzoeken, invullen, schrijven en ontwerpen van een hopelijk baanbrekend, maar in iedere geval machtig mooi boek met als titel ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’. Dit is een dag vol ontmoeten, vertellen, verhalen, luisteren en meedoen. Een dag van ‘anders’ met hopelijk veel inspiratie.

WEconomy
Terwijl het milieu ‘uit’ is, de wereld complexer en sneller wordt en het soms wel lijkt alsof duurzaamheid er niet toe doet, is niets minder het geval. We leven in spannende, roerige, maar ook lastige tijden. Onbewust en rommelig beleven we het veranderen van een tijdperk – en botsen dagelijks op het bestaande. Dat gaat gepaard met soms opstaan en veel vallen, met proberen en ontdekken. Prutsenderweg worden zo voorichtig de contouren van een andere economie zichtbaar. We noemen deze de WEconomy, de economie van anders, van ‘wij samen’. Een economie die veelbelovende sociale en technologische mogelijkheden laat zien die elkaar vaak nog moeten ontmoeten en in elkaar groeien. Ook al gaan wevoorzichtig die kant op, er moet nog heel veel ontdekt en veranderd worden voor we zover zijn. Het woord ‘gemakkelijk’ kunnen we daarom beter voorlopig uit het woordenboek schrappen.

De trend
Duurzaamheid wordt volwassen. Mensen in de samenleving komen in beweging. Gaan zich samen organiseren rond thema’s die er toe doen, zoals voedsel, energie en zorg. We noemen dat de opkomst van de deeleconomie, de sharing economie of de WEconomy. Duizenden initiatieven komen op, maar gaan ook (snel) weer ten onder. Dat is jammer, want zo verliest de maatschappij kostbare energie die een transitie naar anders, naar morgen, helpt vormgeven. Het is daarom van grote waarde die initiatieven te steunen en te voorzien van ‘tools’ om zo professionalisering en opschaling mogelijk te maken. Die tools hebben we beschikbaar gemaakt in het boek Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie, zodat u straks zelf aan de slag kunt.

Onderzoek
Al een aantal jaren wordt op de Radboud Universiteit (Nijmegen School of Management) onderzoek gedaan naar nieuwe transactie – of wat populairder – business modellen. Het feit dat we ons midden in een verandering van tijdperk bevinden rechtvaardigt een dergelijk onderzoek. Bezuinigingen en crises maken dat we weten dat het anders moet, maken dat we ons ook steeds indringender afvragen hoe een ‘economie van morgen’ eruit kan zien. Dat vraagt om anders organiseren van de economie. Dat ontstaat niet spontaan of groeit aan een boom maar vraagt een fundamentele omslag in veel van de zaken die wij organiseren. Dit betekent bewust zoeken naar andere ‘ongewone’ verbindingen en samenwerken in (tijdelijke) allianties en netwerken. Ondernemers, burgers en professionals werken steeds vaker samen op vernieuwende manieren aan een andere, meer duurzamere samenleving. Het mooie en hoopvolle van deze tijd is dat overal in de samenleving dat nieuwe samenwerken, die nieuwe economie zichtbaar wordt. Soms worden ze benoemd als burgerinitiatieven, soms als ‘sociale ondernemingen’ en som weer als coöperatie. We hebben die initiatieven onder één noemer gebracht en Nieuwe Business Modellen genoemd.

Logica van waardecreatie
Een andere economie in wording vraagt om het overdenken van de basis van onze economie. Dat zijn transactie of business modellen. De kern van een business model is om de structuur van waardecreatie te laten zien. In ons huidige gewone doen en laten (naar de bakker gaan, boodschappen doen of een huis kopen) is alles gebaseerd op een centraal – vaak impliciet – model dat gebaseerd is op één centrale waarde: geld. De organisatie van transacties is zo ingericht dat eigenaarschap (bezit) daarvan het meeste profiteert. Duurzaamheid doet er in dat model niet toe. Als onze economie aan het veranderen is en duurzaamheid daar een volwassen plaats in krijgt, is het relevant ons dominante transactiemodel kritisch te bekijken en na te gaan of en in hoeverre daar een alternatief voor ontwikkeld kan worden. De logica van waardecreatie moet dus aan een kritische inspectie onderworpen worden. Dat vraagt om principes voor waardecreatie die duurzaamheid mogelijk maken. Die principes zijn meervoudige, collectieve en gedeelde waardecreatie. Samen vormen ze een kompas.

Nieuwe business modellen (NBMs).
De uitdaging van NBMs is om waardecreatie anders vorm te geven dan in klassieke business modellen. Kern is dat we met een NBM bepaalde functies ‘maken’ (materieel en immaterieel) die voor de betrokkenen van waarde zijn (dus zorg, dus energie, dus een netwerk voor wortels, dus carsharing); dat doen we vanuit een collectief en met inzet van onze tijd, onze energie, onze creativiteit en daar waar gepast ons geld. In dat proces maken we keuzes (noem het focus) en kiezen een manier om dat te realiseren. Dat is strategisch kiezen. Daarbij is belangrijk dat we niet alleen makers zijn, maar ook benutters en gebruikers van dat wat we samen maken (collectief maken en -delen) – we worden tegelijkertijd ‘producent’ en ‘consument’.

De winst zit in de opbrengst
De winst van een NBM kan bestaan uit zorg, energie, producten, maar ook sociale cohesie, het benutten van talenten, deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, et cetera. Een combinatie van deze verschillende zaken – al dan niet samen met geld – wordt meegewogen in de winst’. Nog iets ‘breder’ denken maakt de weg vrij om naast geld te werken met punten, afval of energie. Het betekent ook dat nieuwe transactiemiddelen zoals tijd, punten of energie voorzichtig hun intrede doen. Tijd dus om onze transactiemiddelen te verbreden. Niet door meer geld te ‘maken’, maar door meer waarden in onze transacties toe te laten. Dat kan door complementair geld (b.v. de Makkie, Bataaf of Luctor) te bedenken, maar dat heeft ook zo z’n beperkingen. Tot nu toe is het niet mogelijk met uren of producten de fiscus te betalen of om af te rekenen bij een winkel. We kunnen uren of talenten, inzet of energie niet op een spaarbankboekje zetten en later opnemen. Bij een beetje bank is het echt onmogelijk om een energiespaarbankboekje te openen. Daarom is de volgende stap te onderzoeken hoe het werken met meervoudige waarde in een NBM mogelijk is. We noemen dat Hybride Bankieren (HB). HB maakt het mogelijk dat mensen meer dan één waarde inleggen, sparen en opnemen. Een vervolgonderzoek naar hybride bankieren is inmiddels opgestart.
De tijd dringt om samen een nieuwe economie vorm te geven.

Wij wensen U een prachtige dag toe.
Namens het geweldige organisatie-team,
Jan Jonker, initiatiefnemer onderzoek Nieuwe Business ModellenOverzicht programma
Deel I: FEESTELIJKE OPENING (de Domkerk)
Tijd: 13:45 – 15.00 uur
Het programma start om 13.30 uur met een plenair gedeelte over nieuwe business modellen. U hoort lezingen van o.a. Wilma de Koning (CvB Radboud Universiteit) en Ruud Koornstra (Tendris). Jan Jonker, hoofredacteur van het boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ geeft een toelichting op het boek. Daarnaast ontvangen tien ondernemers met een succesvol NBM een eerste exemplaar van het nieuwe boek. De feestelijke opening wordt afgesloten door een gesproken column. Wie dat gaat doen, is nog even een verrassing. Daarna volgt een korte toelichting op de logistiek van de workshops. Daarna gaan de deelnemers workshops volgen in tweede rondes op verschillende plaatsen in en om de Domkerk.
Deel II: WORKSHOPS (diverse locaties in en om de Domkerk)

Tijd: 15:05 – 16: 50 uur
In het tweede gedeelte van het programma zullen twee rondes van 20 workshops georganiseerd worden op verschillende locaties in en om de Domkerk. Deelnemers schrijven zich op voorhand in voor een workshop in de eerste ronde en voor een workshop in de tweede ronde. In de workshops gaan co-auteurs in op de ‘doe het zelf’ methodiek die beschreven wordt in het boek. Daarnaast zijn er diverse ondernemers die een praktische workshop geven over hun eigen succesvolle Nieuwe Business Modellen. Tussen de workshops is 15 minuten wisseltijd. Elke workshop heeft een duur van 45 minuten.

Deel III: DEBAT (de Domkerk)
Tijd: 17:05 – 18.00 uur
Het derde en laatste gedeelte van het symposium begint met een lezing van Marga Hoek (De Groene Zaak). Daarna volgt een debat tussen vertegenwoordigers van conventionele en nieuwe business modellen. De vraag is wat zij van elkaar kunnen leren en hoe zij elkaar kunnen inspireren. Daartoe worden zes vertegenwoordigers van zes organisaties op het podium gevraagd die onder leiding van Gerard Berendsen (Voorzitter Stichting OCF) met elkaar in debat zullen gaan. Het symposium wordt afgesloten met een gesproken column. Daarna kan elke deelnemer haar of zijn exemplaar van het boek ‘Nieuwe Business Modellen; samen Werken aan Waardecreatie’ ophalen. Hierna bent u van harte welkom op de informele netwerk borrel.

Programma Deel I: Feestelijke opening

Locatie: Domkerk
13:00 – 13:45 Inloop
13:45 – 13:50 Jan Jonker,  Dagvoorzitter Opening en Woord van Welkom
13:50 – 14:05 Wilma de Koning, College van Bestuur Radboud Universiteit
14:05 – 14:20 Ruud Koornstra  (Tendris)
14:20 – 14:35 Jan Jonker, Hoofdredacteur De kern van Nieuwe Business Modellen
14:35 – 14 50 Boekuitreiking door Ruud Koornstra en Wilma de Koning Elevator Pitch en ontvangst boek door:
Ellen Tacoma en Maria van der Heijden (Women on Wings)
Henry Mentink (MyWheels), Marieke Hart (Thuisafgehaald)
Bas Luiting (BB Bricks)
Anne Stijkel (Geld GROEN Wassen), Edo Plantinga (Deell)
Walter Halberstadt (BeeBox), Laurens Waling (Part-Up)
Mireille Geijsen (I-DID/Slow Fashion Movement)
Laurens Waling (Part-Up)
14:50 – 14:55 Columnist (e)? Deze column wordt uitgesproken door de winnaar van de columnwedstrijd. De titel en de naam van de colomnist(e) zijn dus nog niet bekend.
14:55 – 15:05 Jan Jonker Uitleg middagprogramma

Programma Deel II: Workshops
Locaties: Domkerk, Academiegebouw, Cervantes en UCK (zie plattegrond)
15:05– 15:50 Eerste ronde van 11 workshops
15:50 – 16:00 Pauze en wissel
16:00 – 16:45 Tweede ronde van 11 workshops

In totaal worden er op deze dag 22 workshops aangeboden. Deze workshops zijn verdeeld over twee ronden van elk 11 workshops. U heeft zich vooraf ingeschreven voor één workshop in de eerste ronde en één workshop in de tweede ronde.
De workshops zijn verdeeld in twee categorieën:
Workshops door co-auteurs over de hoofdstukken van het boek. Elke workshop over het boek wordt twee keer aangeboden; een keer in de eerste ronde en een keer in de tweede ronde.
Workshops door changemakers. Deze workshops hebben betrekking op o.a. succesvolle nieuwe business modellen, het verkennen van de vorming van een NBM HUB voor gebruikers van het boek of het thema ‘Hybride Bankieren’. Elke workshop uit deze categorie wordt één keer gegeven.
Omdat de workshops op verschillende plaatsen rond de Domkerk verzorgd worden (zie plattegrond) en deelnemers zich moeten verplaatsen is de effectieve duur van een workshop 45 minuten.

Voor een overzicht van de workshops klik hier


plattegrond


Programma Deel III: Debat
Locatie: Domkerk
16:45 – 17:00 (15 min) Pauze en wissel
17:00 – 17:15 Marga Hoek (De Groene Zaak) Lezing
17:15 – 17:45 Debat o.l.v. Gerard Berendsen (Voorzitter Stichting OCF) Debat tussen ‘conventionele’ business modellen: Ewoud Goudswaard (ASN Bank), Rob Boogaard (Interface) en Pim Mol (Rabobank)
…. en ‘nieuwe’ business modellen: Bas Luiting (BB Bricks, Edo Plantinga (Deell) en Mireille Geijsen (I-DID/Slow Fashion Movement)
17:45 – 17:50 Columniste Talitha Muusse
17:50– 18.00Jan Jonker Afsluiting en dankwoord
18.00– 18:30 Borrel, netwerkgelegenheid en uitdelen van boeken


Sprekers, boekontvangers en workshopverzorgers
Dit programma is naast de inzet van ruim dertig co-auteurs (zie het boek voor hun namen en bio’s) mede tot stand gekomen door de inzet en betrokkenheid van de volgende sprekers, boekontvangers en (externe) workshop verzorgers:
Gerard Berendsen (Stichting OCF) – leidt het debat in het tweede plenaire deel
Rob Bogaard (Interface) – is panellid in het debat in het tweede plenaire deel
Mireille Geijsen – (I-DID/Slow Fashion Movement) – neemt een eerste exemplaar van het boek in ontvangst, geeft een workshop en is panellid in het debat.
Ewoud Goudswaard (ASN Bank) – is panellid in het debat in het tweede plenaire deel
Walter Halberstadt (Beebox) – neemt een eerste exemplaar van het boek in ontvangst en geeft een workshop
Marieke Hart (Thuisafgehaald) – neemt een eerste exemplaar van het boek in ontvangst en geeft een workshop
Maria van der Heijden (Women on Wings) – neemt een eerste exemplaar van het boek in ontvangst en geeft een workshop samen met Ellen Tacoma
Marga Hoek (De Groene Zaak) – geeft een lezing bij aanvang van het tweede plenaire gedeelte
Wilma de Koning (CVB Radboud Universiteit) – geeft een lezing aan het begin van het eerste plenaire deel en reikt samen met Ruud Koornstra een eerste exemplaar van het boek uit aan 10 succesvolle mensen en hun initiatieven
Ruud Koornstra (Tendris) – geeft een lezing aan het begin van het eerste plenaire deel en reikt samen met Wilma de Koning een eerste exemplaar van het boek uit aan 10 succesvolle mensen en hun initiatieven
Bas Luiting (BB Bricks) – neemt een eerste exemplaar van het boek in ontvangst, geeft een workshop en is panellid in het debat.
Pim Mol (Rabobank) – is panellid in het debat in het tweede plenaire deel
Eric Mieras – geeft samen met Bas Rongen en Peter van Vliet een workshop over de mogelijkheden een NBM Community Hub op te richten
Edo Plantinga (Deell) – neemt een eerste exemplaar van het boek in ontvangst, geeft een workshop is panellid in het debat.
Chriss van Pul – geeft een workshop samen met Jos Reinhoudt over Hybride Bankieren
Jos Reinhoudt (Duurzame Denkkracht) – geeft een workshop samen met Chriss van Pul over Hybride Bankieren.
Bas Rongen – geeft samen met Eric Mieras en Peter van Vliet een workshop over de mogelijkheden een NBM Community Hub op te richten.
Erik Sonieus (Part-Up) – geeft een workshop over het zelf radicaal innoveren van organiseren door het matchen van mensen, talenten en middelen.
Anne Stijkel (GeldGroen Wassen) – neemt een eerste exemplaar van het boek in ontvangst en geeft een workshop
Ellen Tacoma (Women On Wings) – neemt een eerste exemplaar van het boek in ontvangst en geeft een workshop samen met Maria van der Heijden
Laurens Waling (Part-Up) – neemt een eerste exemplaar van het boek in ontvangst.
Peter van Vliet (Hoofdredacteur DuurzaamNieuws) – geeft samen met Eric Mieras en Bas Rongen een workshop over de mogelijkheden een NBM Community Hub op te richten.

 

Korte biografieën
Gerard Berendsen (voorzitter st. OCF 2.0) werkt als eigenaar van Twente Quality Centre aan de prestatieverbetering van organisaties. Daarnaast is hij bestuurslid van de Kwaliteitskring Twente, het Continuous Innovation Network en voorzitter van OCF 2.0. Tot juli 2014 was hij gedurende elf jaar lector Total Quality Management in Organisatienetwerken aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. www.tqc-net.nl
Rob Boogaard (Interface) is Acting President & Chief Executive Officer en Senior Vice President Sales & Marketing, EMEA. Interface is wereldmarktleider in design en productie van modulaire vloerbedekking die mooi, duurzaam, functioneel en goed voor het milieu is, om zo klanten te helpen hun ontwerpvisie tot leven te brengen. www.interfaceflor.nl
Mireille Geijsen (I-DID) combineert ondernemerschap, visie op design en een zakelijk netwerk met doorzettingsvermogen, idealisme en een overtuiging dat het anders kan. i-did slow fashion movement is een bedrijf met een re-design oplossing voor overstock van Nederlandse modelabels, en een vakopleiding tot naaister/kleermaker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. www.i-did.nl
Ewoud Goudswaard (ASN Bank) is algemeen directeur vanaf 2001 en is verantwoordelijk voor vermogensopbouw, kredietverlening en controlling, en eindverantwoordelijk voor het operationele bedrijf waar de klantprocessen worden afgehandeld. Tevens lid van de raad van commissarissen van Triple Jump, de projectbeheerder van het ASN-Novib Microkredietfonds en lid van de raad van advies van de Club van Rome Nederland en van de raad van advies van Plan Nederland. www.asnbank.nl
Walter Halberstadt (Beebox) is directeur van beebox, een onderneming die (biologische) versproducten uit Nederland bij consumenten thuisbezorgd. Beebox is een coöperatie van boeren, burgers en business partners en werkt met lokale ondernemers die verantwoordelijk zijn voor verkoop, distributie en service. Onlangs is beebox B Corp gecertificeerd, waarmee de maatschappelijke impact van dit initiatief wordt onderstreept. www.beebox.nl
Marieke Hart (Thuisafgehaald) is de oprichter van Thuisafgehaald.nl, een online platform, dat het mogelijk maakt om maaltijden te delen met buurtgenoten. Binnen 2.5 jaar na oprichting hebben er 100.000 ontmoetingen plaats gevonden via Thuisafgehaald. Sociaal ondernemer Marieke Hart is gepassioneerd over de kracht van delen. Delen is het nieuwe hebben, is haar motto. www.thuisafgehaald.nl
Maria van der Heijden (Women on Wings) is sociaal ondernemer. Sinds 2007 managing co-founder Women on Wings. Na 15 jaar werkervaring bij Randstad, FloraHolland en Rabobank in 2001 gestart als zelfstandig ondernemer. Werkt zowel in Nederland als India aan nieuwe businessmodellen waarin het delen van kennis en kunde centraal staat. www.womenonwings.com
Marga Hoek (de Groene Zaak) is directeur van De Groene Zaak, de duurzame ondernemersvereniging waarbij 200 bedrijven zijn aangesloten die z.s.m. willen verduurzamen. Tevens is zij sinds november 2013 voorzitter van het bestuur van Het Groene Brein, het wetenschappelijk equivalent van De Groene Zaak. Zij is auteur van ‘Zakendoen in de nieuwe economie’, managementboek van het jaar 2014. www.degroenezaak.com
Jan Jonker (hoogleraar duurzaam ondernemen RU) is initiator van de (schrijf- en onderzoeks) projecten ‘Duurzaam, Denken Doen’, ‘WEconomy’, NBM I, II en III en initiatiefnemer tot het oprichten van Stichting OCF 2.0. Hij is hoofdauteur van het boek Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie, dat hij samen met bijna 40 co-auteurs heeft geschreven. Als hoogleraar aan de Toulouse Business School zet hij in Zuid-Frankrijk nieuwe business modellen ook daar op de kaart. www.nieuwebusinessmodellen.info of www.nieuwebusinessmodellen.nl
Wilma de Koning (CvB, RU) is vice-voorzitter van het CvB van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Haar carrière heeft zich volledig voltrokken in het Hoger Onderwijs. In 2009 is zij toegetreden tot het CvB van Fontys Hogescholen, in 2013 tot het CvB van de Radboud Universiteit. Tevens is zij voorzitter van de RvC van de Rabobank het Groene Woud Zuid en van ‘Het Museum 4Q’.
Ruud Koornstra (Tendris) is ondernemer en medeoprichter van de initiëringmaatschappij Tendris, bekend van successen als Oxxio, Visa Greencard en de Pharox Ledlamp. Hij staat dit jaar op nummer 59 in de Duurzame 100 van Trouw, een ranglijst van de honderd duurzaamste ondernemers in Nederland. www.tendris.nl
Bas Luijting (BB Bricks) is duurzaam en sociaal ondernemer, die mensen weet te inspireren en enthousiasmeren voor NBMs. Innovator, koploper in de CE en MVONederland, verbinder en BB Bricks Arties zijn trefwoorden die op hem van toepassing zijn. Hij organiseert maandelijks een 3D Print College Tour. Levensvreugde staat voor hem gelijk aan arbeidsvreugde! www.bb-bricks.com
Pim Mol (Rabobank) is sinds januari 2014 directeur Rabobank Communicatie en Corporate Affairs (na ruim 6 jaar directeur Private Banking Rabobank Nederland). Hij heeft 21 jaar bij Fortis MeesPierson gewerkt en heeft een achtergrond als macro econoom en als belegger. Hij is o.a. lid van het Curatorium Verandermanagement VU en voorzitter van de Alumni van het Comenius Genootschap.
Talitha Muusse is ondernemer bij The Punchy Pack en spreker op het onderwerp ‘jonge generatie en duurzaam leiderschap’. Ze richtte vorig jaar de Duurzame Jonge 100 op om jonge duurzame helden een podium te geven. Ze is daarnaast toezichthouder bij MVO Nederland en sinds kort afgestudeerd op het onderwerp leiderschap en Generatie Y aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Edo Plantinga (Deell) is oprichter van Deell, het online platform waarmee professionals online en offline kennis kunnen delen. Edo is als online projectmanager & adviseur werkzaam in de overheid. Hij gelooft er sterk in dat muren tussen én binnen organisaties vooral vanaf onderaf geslecht moeten worden. Zo behoudt Nederland een moderne kenniseconomie. www.deell.eu
Chriss van Pul (OCF 2,0) studeerde Sociale Geografie en Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als projectleider bij Stichting Our Common Future 2.0 heeft zij de vele facetten van Nieuwe Business Modellen en Duurzaam Ondernemen mogen ervaren. Momenteel is zij betrokken bij het project Hybride Bankieren, dat volgens haar een grote bijdrage levert aan de deeleconomie van de toekomst.
Jos Reinhoudt (Duurzame Denkkracht) is expert op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en werkzaam bij MVO Nederland. Daarnaast is hij gemeenteraadslid voor GroenLinks in Nijmegen en werkt hij onder de naam Duurzame Denkkracht als zelfstandig adviseur. Hij is van het begin af aan betrokken geweest bij Our Common Future 2.0 (OCF2) en Nieuwe Business Modellen. www.reinhoudt.com
Jan Willem van der Schans heeft tijdens zijn studie onderzoek gedaan naar ‘voedsel’– en zet dit nu als wetenschappelijk onderzoeker bij het Landbouweconomisch Instituut voort. Tevens is hij voorzitter van St. HotspotHutspot, die een aantal restaurants in achterstandswijken exploiteert waar kinderen leren koken met lokaal geteelde producten. Hij is als adviseur betrokken bij vele stichtingen en organisaties, waaronder Uitjeeigenstad (stadsboerderij Rotterdam), Streeklokaal (regionaal voedsel, energie en zorg netwerk Doetinchem.
Ellen Tacoma (Women on Wings) is sociaal ondernemer. Sinds 2007 managing co-founder Women on Wings. Na 15 jaar werkervaring bij o.a. Ogilvy & Mather, Ericsson en Telfort, in 2003 gestart als zelfstandig ondernemer. Werkt zowel in Nederland als India aan nieuwe business modellen waarin het delen van business kennis en kunde centraal staat. www.womenonwings.com
Peter van Vliet (DuurzaamNieuws) heeft met de website Duurzaamnieuws.nl een nieuwe standaard gezet in berichtgeving over duurzaamheid en transitie. Hij werkt bijna 10 jaar vanuit stichting iNSnet, waarmee hij actoren en netwerken in de duurzame transitie onderling verbindt om versnelling tot stand te brengen. Peter werkt nu aan de kickstart van lokale transitienetwerken. www.duurzaamnieuws.nl
Laurens Waling (Part-up) is oprichter van een platform dat organiseren zonder organisatie mogelijk gaat maken. Via Part-up verbinden mensen met wensen, talenten en middelen zichzelf in tijdelijke teams; bijvoorbeeld rondom een zorgvraag. Na afloop van de Part-up beoordelen de deelnemers de samenwerking en heft het team zichzelf weer op. Part-up staat voor duurzaam en betekenisvol organiseren, via slimme start-ups in de participatiesamenleving. www.part-up.com

Sponsors
De volgende partijen hebben dit symposium mede mogelijk gemaakt dankzij materiele of financiële ondersteuning:
Academic Service (Den Haag), ASN Foundation (Den Haag), DuurzaamNieuws (Haren), Ecodrukkers (Nieuwkoop), Economic Board (Utrecht), Interface (Scherpenzeel), MVO Loont (Den Haag), Radboud Universiteit (Nijmegen), Rijkswaterstaat (Den Haag), Stichting Our Common Future 2.0 (Doetinchem)

Het organisatieteam
Dit symposium kwam tot stand dank zij een fantastisch team dat door dik en dun bergen werk heeft verzet. Hen komt grote hulde toe. Met naam en toenaam zijn dat:
Petra de Boer (drukwerk), Justus Bottenheft (vormgeving), Asceline Groot (mediapartner ASN Bank), Lena Hartog (publiciteit/Youtubes), Korneel Hogendoorn (organisatie/logistiek), Sjoerd Janssen (publiciteit/organisatie), Moniek Kamm (publiciteit/nieuwsbrief), Maarten Kros (publiciteit/database ontwikkeling), Ine Nijland (redactie/organisatie/administratie), Chriss van Pul (organisatie/logistiek), Marleen Revenberg (agenda’s/publiciteit), Martin Sibbel (administratie), Marsha Simon ( illustraties), Gerdi Smit en haar team (uitgever/mediapartner Academic Service), Voline van Teeseling (marketing/publiciteit) en Peter van Vliet (mediapartner Duurzaam Nieuws)
Stichting OCF 2.0
Daarnaast gaat heel veel dank uit naar de actieve én mentale ondersteuning door het bestuur van Stichting OCF bestaande uit: Gerard Berendsen, Jan Jenniskens, Dre Kampfraath, Hans van Kranenburg en Sjoerd Zeijl.


De bloggers
Veel mensen hebben een of meerdere keren in de aanloop naar het congres een blog geschreven. Deze blogs zijn van grote waarde geweest voor het onder de aandacht brengen van Nieuwe Business Modellen. De blogschrijvers zijn:
Geanne van Arkel Ambitie of doen wat je altijd deed…
Ed van den Berg Evolutie: aanpassen om duurzaam te overleven
Koos Groenewoud Leiderschap/managementboeken: Voor bij de open haard, de tent of onder de parasol
Antoine Heideveld De rol van de wetenschap in de transitie naar de nieuwe economie
Derk Hueting Zen en de kunst van collectieve waardecreatie
Jan Jonker Vervlogen Troonredehoop
Transparant organiseren
Transitie op weg naar de wij-economie
Bernadette Koopmans Maak een succes van uw duurzame idee.
Petra Kroon Hoe maak je jouw initiatief duurzaam?
Over omgezaagde bomen en nieuwe verdienmodellen
Heidi Leenaarts Nieuwe Business Modellen vragen om nieuwe vormen van geld en wederkerigheid
Martijn Messing/Erik van den Oord Cervantes’ Don Quichote herleeft in de energieke samenleving
Eric Mieras Samen werken aan waarde
Dave van Ooijen Holacratie: een nieuwe vorm van organiseren
Erik van den Oord Een NBM: passie, frustratie en brood op de plank
Jos Reinhoudt NBMs en Hybride Bankieren
Annemieke Traag NBMs vragen een transitie van de overheid
Lavinia Warnars Nieuwe Business Modellen #1: Symposium 13 November
NBMs #2: De Toekomst: waar gaat de trend naartoe?

De ‘buzz’ makers
Heel, heel veel mensen hebben een bijdrage geleverd aan het succes van dit symposium door ieder op haar of zijn eigen wijze publicitaire aandacht te vragen via een nieuwsbrief, een paar Tweets, het uitdelen van folders of nog andere zaken. Met naam en toenaam zijn dat:
Jeroen Aarts (VVM netwerk van milieuprofessionals), Evelien Adriaan (Amsterdam Economic Board), Mark Beumer (Het Groene Brein), Joost Bouman (Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie), Irene ten Dam (Economic Board Utrecht), Frank van Damme (MVO Vlaanderen), Karen Hiergens (Sociale InnovatieFabriek Vlaanderen), Marjolein Hins (Q-Search), Marten Imelman (Duurzom Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij), Sanne Janssen (Urban Seeds), Bernadette Koopmans (Koopmans Redactie), Annefleur Langedijk (Ziedaar.nl), Lars Moratis (Impact Academy), Maud Notten (SIGMA), Pieter Parmentier (ENF Foundation), Kaat Peeters (Sociale Innovatiefabriek Vlaanderen), Douwe van Randen (Vakmedianet Management), Rob van der Rijt (Klimaatplein.com), Jaap Rodenburg (Natuur en Milieufederatie Utrecht), Norma Snell (Forum Duurzaam Werken), Thomas Verhagen (ABN AMRO Dialogue House), Rob de Vrind (Koning Willem I College), Jan Henk Welink (Technische Universiteit Delft), Eric Wuestman (Stichting Circulaire Economie) en Annefloor Zuurbier (Natuur en Milieu Overijssel).

Plannen voor na nu
De lancering van het boek ‘Nieuwe Business Modellen: Samen Werken aan Waardecreatie’ markeert drie jaar na het grote event in 2011 rond OCF 2.0 en de bestseller ‘Duurzaam, Denken, Doen’ een vervolgstap in een reeks van praktijk-gedreven onderzoeken en collectief denkwerk waar inmiddels vele tientallen mensen bij betrokken zijn of zijn geweest. Maar vandaag stopt het niet.
Al werkende weg is er een intrigerende maar ook solide denklijn ontstaan die nog het nodige ontwikkelwerk vraagt. Die denklijn laat zich vertalen in drie nauw met elkaar samenhangende stappen: (1) Werken aan de WEconomy, (2) Nieuwe Business Modellen en (3) Hybride Bankieren.
De komende tijd gaan we vooral energie stoppen in de verdere ontwikkeling van het idee van Hybride Bankieren. Middels twee grootschalige pilots moet dat leiden tot de identificatie van de bouwstenen van een alternatief waardesysteem en de spelregels die daar bij horen. De uitkomsten van wat we nu gaan doen moeten leiden tot een working paper en een seminar in juni 2015. Mocht u partner willen worden van dit onderzoek, stuurt u dan een mail naar officejonker@fm.ru.nl
Omdat inzichten en concepten gaandeweg ontdekt worden en vorm krijgen, maar het tegelijkertijd van belang is de kennis die ontwikkeld wordt te delen, is veel van wat gepubliceerd en gedeeld wordt een ‘Beta-versie’. Het is niet anders. Tegelijkertijd maakt het werken met niet ‘affe’ noties het mogelijk bij te dragen aan hun ontwikkeling. Zo’n notie is de ‘WEconomy’. Gaandeweg is duidelijk geworden hoe dat begrip concreet gemaakt kan worden aan de hand van zes stromingen en een ‘wild-card’. De verwachting is dat daarover een beknopte publicatie gaat verschijnen.
Tot slot nog dit.
Overal in onze maatschappij zien we in steeds sneller tempo mensen initiatieven nemen die te benoemen zijn als een NBM. Niet zelden wordt door mensen die zo’n initiatief nemen het wiel opnieuw uitgevonden. Dat is zonde. Daarom willen we ook kijken of we een database kunnen maken met vrijwel alle initiateven die er zijn. Natuurlijk is dat een onmogelijke opgave en dat zal al helemaal nooit compleet zijn. Maar toch, door mensen in de maatschappij toegang te geven tot die database kunnen ze sneller, doelgerichter en zonder verlies van kostbare menselijke energie werken aan een transitie die broodnodig is. Doet U mee?

Sociale media
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten, dan kunt u zich aanmelden voor de OCF Nieuwsbrief via www.nieuwebusinessmodellen.info of www.nieuwebusinessmodellen.nl
Ook kunt u ons volgen op Twitter (@OCF2). Mocht u over ons willen Twitteren, gebruik dan #OCF2, #WEconomy en @OCF2NBM

 

HUISREGELS & INTERNET

De plenaire bijeenkomsten van het symposium Nieuwe Business Modellen vinden plaats in de Domkerk. Wij verzoeken u de huisregels van deze locatie te respecteren.
Op de verschillende locaties van het symposium is gratis internet. Bij elke locatie is een andere inlogcode. Deze staat meestal bij de balie/receptie aangegeven.
Het kan zijn dat het internet op de verschillende locaties in en om de Domkerk qua capaciteit niet toegerust op een grote groepen mensen. Dat betekent dat er mogelijk geen toegang tot internet is of kwaliteitsverlies. Helaas kunnen we daar niets aan doen.
De organisatie van het symposium noch de eigenaars/verhuurders van de verschillende locaties waar dit symposium plaats vind zijn aansprakelijk voor diefstal of vermissing van uw persoonlijke eigendommen.
Als u wilt TWITTEREN: graag! Gebruik: #OCF2, #WEconomy en @OCF2NBM
Parkeerkosten zijn voor eigen rekening. Er zijn dus geen (gratis) uitrijkaarten beschikbaar.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.