Zorg om zorg

0.00

We bevinden ons midden in een verandering van tijdperk. Dwingen de bezuinigingen, de nieuwe wet- en regelgeving en verschillende ontwikkelingen in de samenleving niet om opnieuw fundamenteel na te denken over de organisatie van de zorg en hoe deze aangeboden wordt aan cliënten? De zorg reageert traag op deze ‘taaie’ vragen. Zorgverleners vinden het mogelijk eng om met de nieuwe werkelijkheid om te gaan. Anders organiseren is veelal nog onontdekt terrein. In deze Paul Cremers Lezing 2014 gaat Jan Jonker in op veranderingen in de zorg in tijden van transitie.
Het 'papieren' boekje is uitverkocht. Wel kan het gedownload worden.


Download het boekje:


Categorie: