Onderzoek

Naar Nieuwe Business Modellen wordt vanuit de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit) al een aantal jaren onderzoek gedaan. Dat heeft inmiddels mooie en inspirerende uitkomsten opgeleverd in de vorm van seminars, conferenties en publicaties. Maar zoals wel vaker gebeurt met onderzoek, roepen de uitkomsten meer vragen op dan dat ze beantwoorden. Dat betekent eigenlijk dat onderzoek nooit ‘klaar’ is. Dus elk (academisch) jaar proberen we met hulp van partners, studenten en onderzoekers en ondersteund door sponsors weer nieuwe projecten op te starten. In 2015-2016 zijn dat twee projecten. In het najaar van 2015 starten we in samenwerking met een aantal HBO’s met de opbouw van de Landelijk Database Nieuwe Business Modellen. In het voorjaar van 2016 gaat als alles goed is de derde fase van het project Hybride Bankieren (HB) van start. Internationaal zijn we bezig met het opzetten van Internationaal vergelijkend onderzoek naar Nieuwe Business Modellen voor de Circulaire Economie en met het maken van een MOOC (Massive Open Online Course) over NBMs. Deze MOOC start in het vroege najaar van 2016.

Circulaire economie

De Circulaire Economie (CE) is een economie die zich kenmerkt door het organiseren van kringlopen waardoor producten, materialen en grondstoffen zo veel en zo vaak mogelijk worden hergebruik. Streven is minder grondstoffen gebruiken, radicaal minder afval en het zoveel mogelijk behouden en hergebruik van grondstoffen die al in omloop zijn. Een dergelijke economie betekent een radicale koerswijziging ten opzichte van de conventionele lineaire economie. Deze laatste zal krimpen. De CE is een economie waarin maatschappelijke uitdagingen onderdeel worden van het ondernemen. Niet alleen materieel maar ook sociaal en ecologisch. Ze vraagt daardoor om een transitie, om andere vormen van ondernemen en organiseren. Dit noodzaakt te komen tot een generatie nieuwe business modellen, gebaseerd op samenwerking en waardecreatie tussen partijen in ketens en netwerken. Zo samen met elkaar organiseren dwingt tot de sociale en organisatorische innovatie, naast technologische. De CE brengt nieuwe ondernemingskansen met zich mee, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor overheden, stichtingen, netwerk organisaties en niet in de laatste plaats burgers. Steeds meer partijen in de maatschappij beginnen de belofte van de CE net te ontdekken. Dat is een goede zaak. Maar er moet nog een hele grote maatschappelijk verbouwing plaatsvinden om de transitie naar een volwaardige circulaire economie te maken. Mede met steun van de Stichting OCF en een groot aantal partners is in het voorjaar en pilot gestart naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE). Op basis van de uitkomsten daarvan start in het najaar van 2016 een landelijk onderzoek. Meer informatie over dit onderzoekproject?  Klik hier om meer te weten te komen over het landelijke onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie.

Database Nieuwe Business Modellen

In Nederland zijn honderden, misschien wel duizenden initiatieven die geheel of gedeeltelijk het etiket‚ Nieuw Business Model’ verdienen. Initiatieven opgezet door burgers, door de overheid en door bedrijven. Initiatieven in verschillende stadia van ontwikkeling. In samenwerking met een groeiend aantal HBO’s wordt vanaf het najaar van 2015 geprobeerd landelijk deze initiatieven in kaart te brengen.
Meer over de Database

Hybride Bankieren

Een onderzoeksproject naar betalen met meer dan geld alleen
Is het mogelijk om naast geld ook te betalen met tijd, kilometers of met afval? Tegelijkertijd. Niet door eerst dat afval weer te ‘vertalen’ in geld, maar door elkaar heen en complementair. Wat betekent het om transacties waarin gewerkt wordt met meer dan één waarde te organiseren? Wat zijn de voorwaarden, bouwstenen en spelregels voor een dergelijk systeem? Het project Hybride Bankieren (HB) is opgezet om dit te onderzoeken.
Lees meer over Hybride Bankieren


MOOC over NBMs

In samenwerking met de Toulouse Business School (Toulouse, Frankrijk) en de Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen, Nederland) wordt op basis van een vertaling van het boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ sinds het voorjaar van 2015 gewerkt aan een MOOC (Massive Open Online Course). Doel is om wereldwijd deelnemers stapsgewijs hun eigen NBM te laten ontwikkelen. De MOOC zal een periode van 7 weken beslaan met gemiddeld vijf ‘afleveringen’ per week. De taaklast bedraagt naar verwachting 3 tot 5 uur per week. De voertaal is Engels. Disseminatie zal plaatsvinden via het Duitse/Engelse MOOC platform Iversity. Mensen die willen deelnemen kunnen het hele jaar beginnen. Deelname is mogelijk op drie manieren: (a) gratis zonder boek of feedback; (b) met feedback en recht op een certificaat waar een ‘fee’ voor betaald moet worden. Dit certificaat kan verkregen worden na het voltooien van een substantieel gedeelte van de opdrachten; (c) met begeleiding. De eerste twee varianten kunnen het hele jaar gevolgd worden; de laatste variant met begeleiding kan slechts op twee momenten per jaar gevolgd worden. Ongeacht de deelnamevorm kunnen alle deelnemers een download aanschaffen van het Engelstalige ‘New Business Models’ boek. Op 15 april 2015 was de ‘release’ van de MOOC. Naar schatting zullen in het eerste jaar 10.000 mensen deelnemen aan deze eerste release. Let’s see (it on Iversity).

Internationaal Onderzoek

Sinds het voorjaar van 2015 worden – samen met een groep onderzoekers uit verschillende landen in Europa – de voorbereidingen getroffen voor internationaal onderzoek naar Nieuwe Business Modellen, in het bijzonder voor de circulaire economie. Opzet is om een vergelijkend onderzoek op te zetten in verschillende landen in Europa. Ambitie is een vijfjarig onderzoek op te starten, financieel gesteund door de regio’s en mede mogelijk gemaakt door een van de EU2020 Call. Zover is het nog lang niet. Momenteel is een eerste pilot gedraaid in de Région Midi-Pyrénées (Frankrijk). De eerste definitieve Calls zijn eind 2015 verschenen. Ondertussen was er de tijd om te bouwen aan een geweldig team en met elkaar plannen te ontwikkelen. Dat gebeurt o.a. doordat een serie internationale conferenties over Nieuwe Business Modellen was gepland waarvan de tweede vond plaats in Graz op 21 & 22 juni 2016.  De daarop volgende is  in Sophia  op 27 & 28 Juni 2018. Meer informatie vindt u op www.nbmconference.eu. Ook is er een ( onderzoek) LinkedIn groep gemaakt rond NBMs. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *