Onderzoek

Naar Nieuwe Business Modellen wordt vanuit de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit) al bijna tien onderzoek gedaan. Dat heeft inmiddels mooie en inspirerende uitkomsten opgeleverd in de vorm van seminars, conferenties en een stroom aan publicaties. Maar zoals wel vaker gebeurt met onderzoek, roepen de uitkomsten meer vragen op dan dat ze beantwoorden. Dat betekent eigenlijk dat onderzoek nooit ‘klaar’ is. Dus elk (academisch) jaar proberen we met partners, studenten en onderzoekers en ondersteund door sponsors weer nieuwe projecten op te starten. In 2019 zijn dat drie projecten. In het voorjaar van 2019 werken we aan de ontwikkeling van proto-type Apps voor Hybride Bankieren. Dat doen we o.a. door deel te nemen aan de internationale Hackathon in april 2019 in Groningen. Daarnaast willen we ons wat meer gaan verdiepen in het concept ‘Circulaire Accounting’. dat zich richt op rekenmodellen rond het organiseren van waardebehoud. Tot slot gaan we op weg naar een tweede editie van de No-Waste Hackathon in oktober 2019.

Circulaire economie

De Circulaire Economie (CE) kenmerkt zich door het organiseren van waardebehoud in kringlopen waardoor producten, materialen en grondstoffen zo veel en zo vaak mogelijk worden hergebruik. Streven is minder grondstoffen gebruiken, radicaal minder afval en het zoveel mogelijk behouden en hergebruik van grondstoffen die al in omloop zijn. Een dergelijke economie betekent een radicale koerswijziging ten opzichte van de conventionele lineaire economie. De CE is een economie waarin maatschappelijke uitdagingen onderdeel worden van het ondernemen. Niet alleen materieel maar ook sociaal en ecologisch. Ze vraagt daardoor om een transitie, om andere vormen van ondernemen en organiseren. Dit noodzaakt te komen tot een generatie nieuwe business modellen, gebaseerd op samenwerking en waardecreatie tussen partijen in ketens en netwerken. Zo samen met elkaar organiseren dwingt tot de sociale en organisatorische innovatie, naast technologische. De CE brengt nieuwe ondernemingskansen met zich mee, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor overheden, stichtingen, netwerk organisaties en niet in de laatste plaats burgers. Steeds meer partijen in de maatschappij beginnen de CE te ontdekken. Dat is een goede zaak. Maar er moet nog een hele grote maatschappelijk verbouwing plaatsvinden om de transitie naar een CE te maken. In 2017, 2018  en 2019 is er onderzoek uitgevoerd naar de CE.  Klik hier om meer te weten te komen over het landelijke onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie.

Database Nieuwe Business Modellen

In Nederland zijn honderden, misschien wel duizenden initiatieven die geheel of gedeeltelijk het etiket‚ Nieuw Business Model’ verdienen. Initiatieven opgezet door burgers, door de overheid en door bedrijven. Initiatieven in verschillende stadia van ontwikkeling. In samenwerking met een groeiend aantal HBO’s wordt vanaf het najaar van 2015 geprobeerd landelijk deze initiatieven in kaart te brengen.
Meer over de Database

Hybride Bankieren

Dit is een al langer lopend onderzoeksproject naar betalen met meer dan geld alleen. De vraag die we in dit project proberen te beantwoorden is: Is het mogelijk om naast geld ook te betalen met tijd, kilometers of met afval? Niet door eerst dat afval weer te ‘vertalen’ in geld (het zogeheten ‘monetariseren’), maar door elkaar heen en complementair. Maar wat betekent het om transacties waarin gewerkt wordt met meer dan één waarde te organiseren? Wat zijn de voorwaarden, de bouwstenen en de spelregels voor een dergelijk systeem? Het project Hybride Bankieren (HB) is opgezet om dit te onderzoeken. Inmiddels is er een White Paper over dit onderzoek verschenen en deden we in 2019 mee met een internationale Hackathon om proto-type Apps te ontwikkelen. Dit werd de Inclusief Bankieren GIVO app.  Daarmee is  b.v. tijdens de Duurzame Dinsdag de Asito Sociale Innovatieprijs gewonnen, en deze app is nu vol lop in ontwikkeling en staat in de startschoenen om uitgetest te worden!
We hopen daarmee de basis te leggen voor een pilot later dit jaar of in 2020.
Lees meer over Hybride Bankieren


MOOC over NBMs

In samenwerking met de Toulouse Business School (Toulouse, Frankrijk) en de Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen, Nederland) is op basis van een vertaling van het boek ‘Nieuwe Business Modellen’ in het voorjaar van 2015 gewerkt aan de ontwikkeling van een MOOC (Massive Open Online Course). Doel van deze MOOC is om wereldwijd deelnemers hun eigen NBM stapsgewijs te laten ontwikkelen. Het doorlopen van de MOOC neemt 7 weken in beslag waarbij elke week bestaat uit vijf ‘afleveringen’. De taaklast bedraagt gemiddeld 3 tot 5 uur per week. De voertaal van de MOOC is Engels. Disseminatie vindt plaats via het Duitse/Engelse MOOC platform Iversity. Mensen die willen deelnemen kunnen het hele jaar beginnen. Deelnemers kunnen ter ondersteuning een download aanschaffen van het Engelstalige ‘New Business Models’ boek. Na de ‘release’ van de MOOC in 2015 hebben inmiddels ruim 8.500 mensen deelgenomen aan de MOOC. Check it out (on Iversity).

Internationale conferentie New Business Models

Sinds het voorjaar van 2016 worden – samen met een groep onderzoekers uit verschillende landen in Europa – jaarlijks een conferentie georganiseerd met als thema Nieuwe Business Modellen (New Business Models). De eerste daarvan heeft plaatsgevonden in Toulouse (Frankrijk) in 2016, de tweede in Graz (Oostenrijk) in 2017,  de derde in Sofia in 2018 en de vierde in Berlijn in 2019. Elke keer gaat het om een twee-daagse bijeenkomst met zo’n 200 a 300 deelnemers. De volgende conferentie is in juli 2020 in Nijmegen. Meer informatie vindt u op www.nbmconference.eu.

Voor mensen betrokken bij onderzoek naar Nieuwe Business Modellen is er een LinkedIn groep gemaakt. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.