ondernemersenquette

Nijmegen, 8 april 2016

Beste heer/mevrouw,

Deze week start een grootschalig onderzoek naar Nieuwe Business Modellen en de Circulaire Economie in de regio Gelderland en Overijssel. Een belangrijk onderzoek voor ondernemers, omdat het waardevolle inzichten zal gaan opleveren over toekomstbestendig ondernemerschap in deze regio. Niet eerder vond een onderzoek op een dergelijk grote schaal plaats. Met dit schrijven willen we u graag informeren over dit onderzoek en vragen om deze onder de aandacht van uw achterban te brengen. Dit onderzoek wordt geïnitieerd vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen.

Concreet is het verzoek aan u en de leden van uw organisatie om deze vragenlijst in te vullen dan wel verder te verspreiden onder uw regionale netwerk: http://bit.ly/1RWLWPe

Het onderzoek is gericht op alle organisaties die zich bezighouden met nieuwe business modellen en circulaire economie. Van ondernemers, overheid, onderwijs tot organisaties van burgers of netwerkpartijen. Na afronding van het kwantitatief onderzoek in april, zullen we een selectie van casussen maken en interviews afnemen. De resultaten delen we in het najaar in de vorm van een werkdocument en een seminar voor betrokkenen en geïnteresseerden.

In de bijlage vindt u een korte toelichting op het onderzoek en enkele basisteksten om in te zetten bij verspreiding door uw organisatie en/of uzelf via geschreven pers en sociale media. Ziet u mogelijkheden om deze onder uw achterban te verspreiden? Wij horen graag van u.

We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de voortgang van ons onderzoek en hopen u te treffen in het najaar als de resultaten worden gepresenteerd.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet in deze eerste cruciale fase van dit onderzoek.

Met hartelijke groet,

Jan Jonker en team

Bijlage: Basisteksten en beeldmateriaal ; Over dit onderzoek