Lesmaterialen Database NBM

Per 1 september 2015 start het project Landelijke Database Nieuwe Business Modellen (NBMs) in de WEconomy. Op deze pagina vindt u alle lesmaterialen die bij dit project horen. Doel van dit project is om in de komende jaren samen met studenten en docenten van een aantal hbo’s in Nederland een omvangrijke database van NBMs op te bouwen. Inhoudelijk gebeurt dat aan de hand van het Klaverblad Business Model Canvas (KBMC) zoals uitgewerkt in de publicatie ‘Nieuwe Business Modellen’ van Jonker (2014).

Het project biedt studenten (middels opdrachten van hun docenten) de mogelijkheid projecten op het snijvlak van duurzaamheid en toegepast onderzoek in het kader van hun studie uit te voeren. De database die daardoor ontstaat is publiekelijk toegankelijk. Daardoor wordt ook een maatschappelijke bijdrage geleverd door mensen, projecten en ervaringen inzichtelijk te maken en met elkaar te verbinden.

Een selectie van aanmeldingen van NBMs kan door studenten aan de hand van een interviewprotocol uitgewerkt worden als casussen. Wekelijks kan een casus voorgedragen worden voor publicatie. Mogelijk levert dit alles een bijdrage aan een transitie richting een duurzame economie.Inmiddels zijn er een ruim aantal casus beschreven. Voor de lijst kijk hier

Voor het project Landelijke Database NBM zijn twee groepen video’s beschikbaar:

Speciaal voor dit project zijn over de verschillende elementen van het Klaverblad Business Model Canvas (KBMC) instructie video’s gemaakt (in het Nederlands). Deze zijn bij elkaar te vinden op het video kanaal Nieuwe Business Modellen op Youtube. kijk hier

In aanvulling daarop is een voorlopige selectie gemaakt van 40 + video’s over duurzaamheid en aanverwante zaken (zowel in het Engels en Nederlands) die een verdieping geven aan de thema’s de WEconomy en NBMs. Ook deze zijn te vinden op een eigen videokanaal op Youtube. kijk hier

Suggesties voor extra video’s die hier op aansluiten zijn altijd welkom.