IPKW

Basis CMYK

Het 90 hectare grote Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is een voormalig complex van AkzoNobel uit 1941 en is sinds 2003 door ontwikkelaar en belegger Schipper Bosch getransformeerd tot een duurzaam en innovatief terrein voor cleantech bedrijven – oftewel bedrijven die energietransitie en milieu centraal hebben staan. Daarbij gaat men veel verder dan alleen het aanbieden van bedrijfsruimten. Het industriepark is ontwikkeld tot een innovatief ecosysteem waar economische en sociale activiteiten alsmede productieprocessen en energie- en afvalstromen in elkaar grijpen.

 Het park is voorzien van een eigen energiecentrale en eigen waterzuivering, die in samenwerking met utilitypartner Veolia worden verduurzaamd. Met gemeenschappelijke activiteiten en voorzieningen spant IPKW zich in om de bedrijven tezamen een community te laten vormen. Ruimtelijke ingrepen, waarbij de cultuurhistorische waarde sterk wordt aangezet, spelen een belangrijke rol en gebouwen worden op duurzame wijze herontwikkeld.

In dit duurzame ecosysteem vestigen zich grote en kleine bedrijven, die elk hun eigen bijdrage leveren aan de innovatieketen op het gebied van cleantech. Het spectrum aan bedrijven werkt samen met de projectorganisatie van IPKW en met verschillende onderwijsinstellingen en overheden aan kennis en kunde op het gebied van een circulaire economie.

LOKATE
Het seminar vindt plaats in gebouw VB, ingang tegenover HE. U kunt parkeren voor de ingang van het park (i). Mocht u niet naar het gebouw kunnen lopen ( ±5 min), geeft u dat dan aan bij uw aanmelding, dan wordt u opgehaald. Vanuit station Arnhem gaan er bussen ( 12 en 43) van de halte is het naar de ingang een 10 min lopen.