Informatie Database Nieuwe Business Modellen

Met behulp van studenten van een zestal HBO’s proberen we in een eerste termijn bestaande initiatieven uit publieke bronnen systematisch in te voeren. Daarvoor gebruiken we een vast protocol zodat inzicht ontstaat wie waar mee bezig is en in welk stadium een project verkeert. Tegelijkertijd wordt de database ook publiekelijk toegankelijk. Mensen krijgen de mogelijkheid hun eigen project aan te melden en kunnen in ruil daarvoor interactief zoeken naar projecten bij hen in de buurt. Het resultaat van hun zoekactie wordt zichtbaar op een landkaart. Mensen die meewerken aan de opbouw van de database krijgen zo inzicht in kennis en kunde bij hen in de buurt. Ook wordt er op den duur een aantal instrumenten aangeboden die helpen om onderling het samenwerken te bevorderen.

Door zo veel mogelijk initiatieven in kaart te brengen en met elkaar te verbinden willen we dat er minder kostbare energie verloren gaat. Daarnaast hopen we (indirect) bij te dragen aan het versnellen naar een transitie richting een duurzame samenleving.