Hybride Bankieren

Er is inmiddels een Working Paper verschenen met de voorwaarden, bouwstenen en spelregels, dat hier gratis te downloaden is. Dat basismodel  is in het voorjaar van 2015 getoetst middels twee real-life pilots in Arnhem en Nijmegen.  Kern van dat veldonderzoek was te achterhalen hoe mensen een dergelijk alternatief transactiesysteem concreet gebruiken. In de vervolgonderzoeken daarna, die vooral in de vorm van afstudeerprojecten zijn  gedaan, is verder gewerkt aan deze praktische operationalisering. Op verschillende manieren is gekeken hoe cryptotechnologie gebruikt kan worden om tot verdere systeemontwikkeling te komen. Op basis hiervan wordt momenteel gewerkt aan de de volgende fase van dit onderzoek. Deze zal bestaan uit het ontwikkelen van meerdere proto-type Apps. Dat  zal gebeuren door de deelname aan de internationale Hackathon ‘Blockchangers’ in april 2019 in Groningen. Met de uitkomsten daarvan is de intentie een aantal pilots op te zetten die moeten leiden tot de doorontwikkeling van de Apps.