Hybride bankieren

Vanuit de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit) wordt sinds 2014 onderzoek gedaan naar deze vragen. Eerst naar al bestaande denkbeelden en initiatieven rond ‘alternatief geld’. Dit heeft geresulteerd in een basismodel met de bouwstenen voor Hybride Bankieren. Door middel van twee real-life pilots in Arnhem en Nijmegen in het voorjaar van 2015 is vervolgens geprobeerd een antwoord te vinden op de vragen hoe mensen een dergelijk alternatief waardesysteem gebruiken. De pilots hebben inzicht gegeven in de echte praktijk van alledag.
Het onderzoek is daarmee nog niet af, maar de resultaten van deze eerste twee fasen van het onderzoek willen we graag met u delen. Er is inmiddels een Working Paper verschenen dat u hier gratis kunt downloaden. We werken momenteel aan de lancering van de derde fase van dit onderzoek. Deze zal bestaan uit meerdere ‘open’ pilots of binnen bedrijven of met open inschrijving in Nederland en ondersteund door ‘dedicated’ community software. Naar verwachting starten we daar in 2016 mee. Belangrijke voorwaarde is een goed functionerende Beta-versie van de software te hebben. En dat is nog niet eenvoudig.