Extra Nieuwsbrief 16-12- 2016

Nieuwsbrief van het programma
Nieuwe Business Modellen;
een initiatief van Stichting OCF 2.0.

Hoe circulair is uw organisatie?

Doe mee met het landelijk onderzoek BMCE!

www.circulairebusinessmodellen.nl

In het recent verschenen  ‘Rijksbreed Programma Circulaire Economie’ pleit onze regering voor ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. Het realiseren van die ambitie vraagt dat om substantiële investeringen op allerlei terreinen. Kennis en ervaringen van bedrijven die nu al ervaring op doen met het bouwen aan en organiseren van circulaire economie (CE) zijn, gezien de urgentie, broodnodig. Om die kennis en ervaringen in kaart te brengen is de Radboud Universiteit een landelijk onderzoek gestart. Waar wordt door partijen aan gewerkt, waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Met die inzichten kunnen nieuwe business-, organisatie en verdienmodellen ontwikkeld worden.

Bekijk  de hele nieuwsbrief of het archief