Database Nieuwe Business Modellen

In Nederland zijn honderden, misschien wel duizenden initiatieven die geheel of gedeeltelijk het etiket ‘Nieuw Business Model’ verdienen. Initiatieven opgezet door burgers, door de overheid en door bedrijven. Initiatieven in verschillende stadia van ontwikkeling. Initiatieven gericht op éen specifiek thema (zoals zorg, energie of mobiliteit) of initiatieven die vanuit een integraal perspectief naar vragen kijken (b.v. stadslandbouw, integrale gebiedsontwikkeling e.d.). Initiatieven in verschillende stadia van ontwikkeling. Soms nog niet meer dan een inspirerend plan of misschien al in het stadium van een in pilot of project.

Hoeveel initiatieven er zijn, waar ze zich op richten, waar zich de meeste of de minste bevinden … allemaal vragen waar geen antwoord op te geven valt. Er zijn wel verschillende ‘lijstjes’ in omloop, maar wat daar dubbel of uniek van is, valt niet te zeggen. Want al die lijstjes zijn weer uniek én niet met elkaar verbonden. Storend is al het dubbele of driedubbele werk en alle nodeloze energie en creativiteit die verloren gaat omdat mensen doorlopend ‘het wiel opnieuw uitvinden’. Daar willen we wat aan doen. En zo is het plan geboren de Landelijke Database Nieuwe Business Modellen op te zetten.Lees verder

Meewerken aan de nieuwe database?

Meld uw Nieuwe Business Model aan: Hier aanmelden

Kijk hier naar het lesmateriaal voor het vullen van de database: Kijk hier

Of kijk wat er in de database zit: Kijk hier