Un MOOC ( COP 21) pour “consommer responsable”

Een nieuwe MOOC (massive open online courses) over duurzaam consumeren. Ontwikkeld door de université Paris Ouest, en nu al een voorproefje, maar werkend op 29 maart. Puntje: u moet wel frans lezen. L’atteinte d’un développement durable est conditionnée par un changement de nos modes de consommation. Thème encore peu abordé, le MOOC “Consommer responsable” réalisé par Paris Ouest et AUNEGE, …

Oproep 64 hoogleraren: Sluit alle kolencentrales

Sluiten kolencentrales belangrijk signaal voor klimaattop Parijs Nederland is het slechtst presterende land in Europa wat betreft klimaat- en energiebeleid volgens recent onderzoek van het Europees Milieu Agentschap in Kopenhagen. Nederland staat onderaan de lijst op het gebied van duurzame energieproductie, uitstoot van broeikasgassen en primaire energieconsumptie. De rechter heeft de Nederlandse regering op de vingers getikt vanwege nalatig klimaatbeleid …

Seminar Hybride Bankieren | Working Paper 18 juni 2015

HYBRIDE  BANKIEREN Verslag van een onderzoeksproject naar betalen met meer dan geld alleen (Working Paper) Nijmegen School of Management Radboud Universiteit Nijmegen – Nederland Voorjaar 2015 Jan Jonker (red) Met bijdragen van Moniek van Daal, Tim von der Fuhr, Stefanie Hesseling, Sjoerd Janssen, Chriss van Pul, Jos Reinhoudt en Patrick Schaap Inleiding De zoektocht naar een nieuwe, duurzame en veerkrachtige …

Special Issue | Slow Management

We leven in een tijd van maatschappelijke en economische transitie, waarbij streven naar duurzaamheid centraal staat. Business as usual is geen optie. Netwerken zijn de eco- nomische configuraties van de toekomst. We hebben het over de WEconomy, de economie van ‘wij samen’. Verkopen van diensten komt in de plaats van het ‘schuiven van dozen’ met goederen. Mensen gaan zelf aan …

Column Hybride Bankieren

We leven in tijden van een grote maatschappelijke verbouwing. Terug naar een economie van het verleden is geen optie. Dat betekent zoeken naar een andere, circulaire inrichting en naar nieuwe business modellen. Maar er is meer dat om fundamentele aandacht vraagt. Transitie vraagt ook om een kritische beschouwing van de rol en de waarde van geld. Niet om een discussie …