Blokchain voor Circulariteit

Niels Faber

De route naar een duurzame samenleving, gebaseerd op een circulaire economie, leidt tot een debat waarin technologie een belangrijke rol speelt. Naast meer gevestigde technologieën waarvan het eind 2018 gepresenteerde Klimaatakkoord bol staat, wordt ook gezocht naar nieuwe richtingen. Zo wordt onder meer geëxperimenteerd met het gebruik van Blockchain technologie om hier vorm en inhoud aan te geven. Echter, deze technologie lijkt slechts begrepen te worden door een kleine groep ingewijden en leidt tot vragen van buitenstaanders. Kan deze wel iets betekenen voor duurzaamheid? Is er niet gewoon sprake van een hype? En, wat moet er dan gebeuren om deze toe te passen voor een circulaire economie?

Lees verder