bedrijven onderzoek casus


Naar de volgende bedrijven wordt door een hogeschool of universiteit onderzoek  gedaan, of is zelfs al afgerond. Als blijkt dat het bedrijf voldoet aan de criteria wordt het opgenomen in de database. Als het bedrijf niet voldoet wordt dit erbij gezet en blijft het model zwart.  De kleur in de naam van het bedrijf houdt in dat het bedrijf een nieuw business model is (rood) een circulair nieuw business model (blauw) of een bedrijf in transitie* (groen)

 2015-2016

De Deelkelder

Buurtzorg Nederland

Cirkelstad

Seats4Silence ( Geen NBM)

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

???


 2016-2017