Basistekst lang en kort

 BASISTEKST LANG

Titel: Overijssel en Gelderland bouwen mee aan een toekomstbestendige regio met uniek onderzoek naar Circulaire Economie

Op 5 april vond de aftrap plaats van een bijzonder regionaal onderzoek van de Radboud Universiteit tijdens het Congres CleanTechTomorrow te Almen. Het is een belangrijk onderzoek voor de regio Gelderland en Overijssel, waarbij zo veel mogelijk organisaties die met de Circulaire Economie bezig zijn, worden betrokken. Een onderzoek op dergelijk grote schaal is nog niet eerder uitgevoerd.
Gezien mijn/onze affiniteit met dit onderwerp en de regio breng ik/ brengen wij als ambassadeurs van dit traject deze vragenlijst onder uw aandacht om in te vullen of voor verdere verspreiding in de regio via sociale media: http://bit.ly/1RWLWPe.

Tijdens het CleanTechTomorrow Festival gaf initiator hoogleraar Jan Jonker van de Radboud Universiteit te Nijmegen het startsein voor een omvangrijk regionaal onderzoek in Overijssel en Gelderland. Het onderzoek richt zich op de Circulaire Economie (CE) en vindt plaats in samenwerking met een groot aantal partners.

Nog niet eerder werd dit onderwerp op zo’n grote schaal onderzocht. Alle organisaties die zich bezighouden met ‘circulair ondernemen’ of ‘nieuwe business modellen’ worden gevraagd een enquête in te vullen via de volgende link: http://bit.ly/1RWLWPe. ‘Medio mei gaan we dan zo’n 50 organisaties interviewen’, aldus Hoogleraar Jonker. ‘In het najaar worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in een werkdocument en op een seminar toegankelijk gemaakt voor alle betrokkenen en geïnteresseerden.’

‘Met dit onderzoek krijgen we hele waardevolle inzichten over de ontwikkeling van business modellen die aansluiten op de circulaire economie. Hoe zien deze eruit en welke uitdagingen komen mensen daar bij tegen? Zo komen we meer te weten over de mogelijkheden tot het veranderen van de bestaande praktijk én het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in de circulaire economie. Daarmee versnellen we innovatie en vernieuwing in organisaties én de regio’.

Een bijzonder kenmerk van dit onderzoek is het brede scala aan bedrijven, partijen en organisaties die worden benaderd in de Provincies Gelderland en Overijssel en die het project ondersteunen. Bijdrages komen uit een groot aantal partijen in de regio Oost verenigd in het project CIRCLES waaronder VNO-NCW Oost, Kiemt, Stichting Circulaire Economie naast partijen als de Stadsregio Arnhem/Nijmegen, de Provincie Gelderland, Alliander, Interface, Engie, verschillende hogescholen en de Rabobank.

Onze organisatie ondersteunt het onderzoek graag als ambassadeur. We vinden het een belangrijk onderwerp en zullen onze achterban dan ook enthousiasmeren om mee te doen aan het onderzoek. En we kijken uit naar de resultaten van het onderzoek!

BASISTEKSTEN KORT

Tweets
S.v.p. beeld toevoegen

Grootschalig onderzoek onder alle organisaties die meebouwen aan een circulaire economie. Zegt het voort! http://bit.ly/1RWLWPe. @OCF2NBM

Doe mee aan grootschalig onderzoek naar #CirculaireEconomie start in Overijssel en Gelderland http://bit.ly/1RWLWPe. @OCF2NBM #share

Niet eerder zo’n groot onderzoek naar #CirculaireEconomie door @OCF2NBM in Overijssel/ Gelderland: doe mee/deel! http://bit.ly/1RWLWPe. ‬‬‬‬

Facebook en LinkedIN

Op 5 april vond de aftrap plaats van een grootschalig regionaal onderzoek naar de circulaire economie van de Radboud Universiteit plaats tijdens het CleantechTomorrow Festival te Almen

Het is een bijzonder onderzoek, waarbij zo veel mogelijk organisaties in Gelderland en Overijssel die met het onderwerp Circulaire Economie aan de slag zijn, gevraagd worden mee te doen. Een onderzoek op dergelijk grote schaal is nog niet eerder uitgevoerd.
Via deze link kunnen in april alle organisaties in de regio die zich bezighouden met circulaire economie en nieuwe business modellen deelnemen. http://bit.ly/1RWLWPe. Daarna worden 50 organisaties nader onderzocht. Resultaten worden in het najaar gepubliceerd.
Dit is een belangrijk onderzoek voor ondernemerschap in onze regio en daarom zijn wij ambassadeur! #delenwordtgewaardeerd
S.v.p. beeld toevoegen

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal voor sociale media

Beeldmateriaal voor gedrukte pers in high resolution beschikbaar op aanvraag

Jan Jonker Foto gemaakt door Rob Voss