Nieuwe Business Modellen

Duurzaam ondernemen is steeds belangrijker voor mensen, organisaties en overheden. Het zou eigenlijk de basis voor elk project, initiatief of organisatie moeten zijn. Maar zover is het nog niet. Om van praten naar de praktijk te komen, is een andere generatie business modellen noodzakelijk  Met de introductie van het concept ‘Nieuwe Business Modellen’ wordt duurzame waardecreatie centraal gesteld. Het idee van Nieuwe Business Modellen is gebaseerd op drie principes: duurzaam, circulair en inclusief. Deze business modellen hebben als uitkomst dat er tegelijkertijd economische, sociale en ecologische waarde(n) ontstaan. De vraag is hoe we met gewone en alledaagse transacties (brood kopen, samen stroom opwekken of autodelen) dat kunnen realiseren.

Nieuwe Business Modellen moeten leiden tot transacties waarin die drie principes een steeds belangrijker rol spelen. Transacties vormen immers de kern van onderlinge waardecreatie. Daarbij gaat het om meer dan economische waarde alleen, maar ook om sociale en ecologische waarde. Sinds 2011 wordt er aan de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit Nijmegen) onderzoek uitgevoerd met als doel antwoorden op deze vraag te geven. Dat heeft geresulteerd in een serie activiteiten, seminars, workshops, conferenties en publicaties zoals ‘Duurzaam Denken doen’, ‘Hybride Bankieren’, ‘Werken aan de WEconomy’, ‘Nieuwe Business Modellen’, ‘Een Zwaluw belooft veel Goeds’ en ‘Circulair Organiseren’. We delen graag de resultaten van deze onderzoeken en activiteiten met u en nodigen u uit voor wat er nog op stapel staat. Ga naar Onderzoek, Activiteiten of Publicaties voor meer informatie of meldt u aan voor de Nieuwsbrief.


Nieuwe Business Modellen

In 2014 verscheen het boek Nieuwe Business Modellen’. Dit boek was het resultaat onder leiding van Jan Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het boek is ontstaan op basis van crowdthinking waar ruim vijftig mensen aan meegedacht en meegeschreven hebben. Het resultaat is een inspiratie- en werkboek van en voor mensen die direct of indirect betrokken zijn bij het ontwikkelen van business modellen. Het is voor alles een doe-het-zelf methode voor het ontwikkelen van een eigen duurzaam business model. Een boek waar mensen zelf mee aan de slag kan met plannen voor een initiatief, coöperatie, bedrijf of (sociale) onderneming. Maar het is natuurlijk ook gebruiken om een al bestaand bedrijf, project, plan of activiteit mee door te lichten. Het boek is sinds haar verschijning een bestseller geworden. U kunt het boek hier bestellen. Het wordt U dan per post toegezonden.

bestel

Nieuwe projecten

Nieuwe Business Modellen kenmerken zich door te streven naar collectieve en gedeelde waardecreatie. Dat betekent dat de opbrengsten van (samen) ondernemen niet alleen uitgedrukt worden in geld, maar ook in andere waarden zoals tijd, aandacht, energie, mobiliteit en het delen van voorzieningen of producten. Die waarden vormen de basis voor een onderling systeem van waardecreatie. Dat heet ‘Hybride Bankieren’. Activiteiten rond Nieuwe Business Modellen en Hybride Bankieren vindt u in de agenda.

Meewerken aan de landelijke database?

Meld uw nieuwste Nieuwe Business Model aan:
Meld je aan

Of kijk wat er allemaal bekend is:
Kijk hier