Nieuwe Business Modellen

Duurzaam en circulair ondernemen is cruciaal voor mensen, organisaties en overheden. Het moet de basis zijn voor elk project, initiatief of organisatie. Maar zover is het nog niet. Om van praten naar de praktijk te komen, is een andere manier van organiseren nodig gericht op nieuwe vormen van waardecreatie. Dat vraagt ook om een nieuwe generatie businessmodellen. Deze hebben als uitkomst dat er tegelijkertijd economische, sociale en ecologische waarde(n) ontstaan. De vraag is hoe we die vorm van waardecreatie in onze manier van organiseren en in gewone en alledaagse transacties (brood kopen, stroom opwekken of autodelen) kunnen realiseren. Tussen 2010 en 2020 is aan de Nijmegen School of management (Radboud Universiteit Nijmegen) een groot aantal onderzoeken uitgevoerd met als doel antwoord op deze vraag te geven.

Dat heeft geresulteerd in een scala aan activiteiten zoals seminars, workshops, conferenties en publicaties waaronder ‘Duurzaam Denken doen’, ‘Nieuwe Business Modellen’ en ‘Circulair Organiseren’. In 2020 verscheen als laatste in deze reeks het boek ‘Duurzaam Organiseren’ wat in het Engels vertaald en bewerkt in 2021 uitgegeven is door het uitgevers consortium Palgrave, McMillan Springer.
We delen graag deze publicaties voor zover nog beschikbaar met u. Ga naar Publicaties voor meer informatie, bestellingen en downloads. Vanaf het najaar 2021 worden de activiteiten rond het onderzoek naar ‘Nieuwe Business Modellen’  vanuit St.OCF stopgezet.


Duurzaam Organiseren:

Template voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen

In 2020 verscheen het boek ‘Duurzaam Organiseren’, een initiatief van Jan Jonker (Radboud Universiteit) en Niels Faber (Universiteit Groningen) dat zij samen met 10 co-auteurs geschreven en geredigeerd hebben.
Het boek biedt ondernemers en studenten aan de hand van het Business Model Template een gestructureerde aanpak om een duurzaam businessmodel te ontwikkelen. Aan de hand van een stappenplan bestaande uit drie fasen en uitgewerkt in tien bouwstenen worden de verschillende onderdelen van het businessmodel vormgegeven. Zo ontstaat een nieuwe duurzame of circulaire businesspropositie. Daarnaast kan boek gebruikt worden om bestaande businessmodellen te verduurzamen. Heel veel voorbeelden, bronnen en verwijzingen maken dit een echt werkboek. Het Business Model Template is het resultaat van jarenlang onderzoek en is uitgebreid getest in het onderwijs en de praktijk.

U kunt deze publicatie als e-boek gratis downloaden. U kunt ook een gedrukte versie hier  bestellen.